Điều khoản sử dụng

- Nghiêm cấm mua tài khoản về sử dụng vào việc xấu như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mạo danh nói xấu, xuyên tạc tổ chức, cá nhân, cá cược...

- Lịch sử mua chỉ lưu trong 30 Ngày, khách mua tài khoản nên tải File hoặc Copy tài khoản về máy. Hệ thống tự động xoá Lịch sử đã mua 30 Ngày, khách không lưu mất lịch sử bên mình sẽ không chịu trách nhiệm.